Naschoolse opvang Bambini Kids

Openingstijden Buitenschoolse opvang

Wij zijn open op maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag vanaf 13:00 uur en op woensdag om 11:00 en sluiten elke dag om 18.30 uur. Voor die tijd moet u uw kind dus weer bij ons hebben opgehaald.

In de vakanties en op studiedagen zijn we om 08:30 uur geopend en sluiten we om 18:30 uur.
Studie- en stakings- dagen zijn niet inbegrepen in onze contracten en zullen extra gefactureerd worden. Hiervoor dienen ouders hun kinderen aan te melden via het studiedagenformulier (welke verkrijgbaar is op aanvraag), wel geldt hier de regel voor dat wij pas opengaan vanaf 08:30 uur bij een minimum van 5 kinderen.

Sluitingsdagen

Voor sluitingsdagen zie Praktische informatie - Sluitingsdagen

Vakantie opvang

De BSO is elke vakantie geopend wel wordt u van te voren gevraagd of u kind aanwezig is in de vakantie d.m.v. een invul lijst.
Op studie dagen van school zijn wij alleen geopend als er zich 5 kinderen of meer opgegeven hebben voor die dag.

In de vakanties en op studiedagen zijn wij geopend vanaf 08:30 tot 18:30 en handhaven wij de dagindeling van het kinderdagverblijf.

Tijdens de vakanties hebben wij dagelijks een thema dag of een uitstapje zoals bv. artis of raceplanet. Hiervoor worden geen extra kosten berekend voor uw kind. Alle uitstapjes en kosten zijn voor rekening van de BSO en zullen niet op u verhaald worden.