Over kinderdagverblijf & Naschoolse opvang Bambini

Kwaliteitsgarantie

Sinds de oprichting in 1995 heeft Bambini een volledige vergunning als KDV, vanaf 2009 ook als BSO. Dit betekent dat Bambini beantwoordt aan de strenge wettelijke eisen van hygiene, brandveiligheid en pedagogisch beleid. Onze voorzieningen worden jaarlijks gecontroleerd door de inspecties van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst – GGD en de Brandweer. Uiteraard heeft Bambini een ongevallenverzekering met volledige dekking voor de medewerksters en kinderen.

Kwaliteitsgarantie