Kinderdagverblijf & Naschoolse opvang Bambini

Visie en inschrijving

Vanaf het begin van de zwangerschap kunt u zich al kosteloos inschrijven bij Bambini. Zodra wij uw inschrijving binnen hebben word er contact met u opgenomen voor rondleiding en het bespreken van de mogelijkheden op de vestiging.

Inschrijf formulier KDV
Inschrijf formulier NSO

Kinderdagverblijf Bambini is een kleinschalige organisatie, welke staat voor een warme en huiselijke sfeer, die opvang biedt aan kinderen vanaf ongeveer 8 weken tot ongeveer 13 jaar.

Wij willen de kinderen bij Kinderdagverblijf Bambini een tweede thuis bieden, waar ze met plezier naar toe zullen gaan en waar ze zich tijdens hun eerste 13 jaar vrij kunnen ontwikkelen.

Wij beschouwen ieder kind als een uniek persoon en willen het beste uit het kind halen.

Door een verantwoord pedagogisch beleid te voeren willen wij de kinderen bij Kinderdagverblijf Bambini een veilige en professionele opvang bieden, waar ze met veel plezier naar toe zullen gaan. Zij moeten zich bij ons kunnen uitleven en zichzelf kunnen zijn.

Doelstelling

De doelstelling van Kinderdagverblijf Bambini is dat we de kinderen 13 geweldige jaren willen bieden.

Kinderdagverblijf Bambini is er om de kinderen hun eerste vriendschappen te leren sluiten en om, spelenderwijs en door prikkelingen van de pedagogisch medewerksters zich te leren ontwikkelen. Samen hopen wij een tweede thuis te creëren waar iedereen met respect voor elkaar zal omgaan.

Service

Kinderdagverblijf Bambini realiseert een kleinschalige kinderopvang.
Op onze vestiging werken wij met  horizontale groepen:
Baby groep:  9 kinderen van 0 – 1,5 jaar
Dreumes groep:  11 kinderen van 1,5 – 2,5 jaar
Peuter groep:  13 kinderen van 2,5 – 4 jaar

Peuter plus groep 13 kinderen van 3 - 4 jaar oud

Naschoolse: van 4 jaar tot ongeveer 13 jaar

In totaal heeft Bambini een dagelijkse capaciteit voor 33 kinderen op het kinderdagdag verblijf aan de A.J. Ernststraat en 65 kinderen op het kinderdagverblijf Overdam, de BSO heeft een dagelijkse capaciteit van 60 kinderen. De opvang is conform de pedagogische visie die wij hanteren, te weten; een respectvolle, individuele, ruimtelijke en positieve benadering. Dagelijks worden er activiteiten aangeboden die aansluiten op de behoefte van de kinderen. Op deze manier wordt zorggedragen voor kwalitatief hoogwaardige kinderopvang waar de kinderen zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.

De basis voor de toekomst

Omdat de kinderen met vier jaar naar het basisonderwijs gaan willen wij dat de kinderen goed voorbereid zijn.

Door de kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met diverse leermaterialen en door de verschillende zintuigen te prikkelen, willen wij bereiken dat het cognitieve leren later sneller tot ontwikkeling kan komen.

Wij zullen de kinderen cognitief en fysiek blijven uitdagen, zodat ze zich vol zelfvertrouwen verder kunnen ontwikkelen. Naast de leermaterialen zullen wij zorgen dat sport en spel ook dagelijks een hoofdrol spelen.

Zodra de kinderen naar school gaan bieden wij bij Bambini BSO aan. Wij halen de kinderen zelf van school op en eventueel bieden wij ook aan om de kinderen naar sport of hobby te brengen. Verder willen wij zoveel mogelijk te gemoed komen aan de specifieke wensen van de ouder(s) en of verzorger(s) ons motto is dan ook alles is bespreekbaar.

De BSO onderscheid zich in 2 Basis groepen.

De oranje groep kinderen zijn de jongste kinderen vanaf 4 jaar tot ongeveer 5,5 jaar
De beneden groep van 5,5 jaar tot dat zij de basisschool verlaten.

Daarnaast bieden wij op de BSO dagelijks een vers bereiden (uit eigen keuken) warme maaltijd aan. Deze maaltijden zijn gebaseerd op een vegetarisch principe. Dit vanwege de verschillende geloofsovertuigingen binnen de opvang. Er word gebruik gemaakt van vleesvervangers en of vis.
Elke maaltijd wordt afgesloten met een portie vers fruit.

 

Visie en inschrijving