Ziekte beleid

Bambinikids heeft een beleid opgesteld over hoe om te gaan met zieke kinderen.

Ziekte beleid

Inleiding

Bambinikids heeft een beleid opgesteld over hoe om te gaan met zieke kinderen. In dit geval hebben we te maken met verschillende belangen, namelijk die van de kinderen, ouders en de omstandigheden waaronder de pedagogisch medewerkers moeten werken. Bambinikids zal altijd een zorgvuldige afweging moeten maken tussen deze belangen.
Er zijn richtlijnen opgesteld over:
- wanneer een kind niet naar de opvang mag komen
- in welk geval de ouders hun kind moeten komen ophalen indien het ziek wordt tijdens het
verblijf op het kindercentrum
- wanneer het kind geweerd moet worden.
Deze informatie wordt kort besproken tijdens het plaatsingsgesprek.

Voorzorgsmaatregelen

Ter voorkoming van ziekte voeren de pedagogisch medewerkers een aantal voorzorgsmaatregelen uit met betrekking tot voeding, verzorging, hygiëne (de groepsruimte, het speelgoed en in de omgang met kinderen) en het gedrag van de kinderen.

Bij ziekte

Om te voorkomen dat een (acute) ziekte van een kind leidt tot conflicten tussen ouders en het kindercentrum, is het belangrijk dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over het beleid bij ziekte. Dit onderwerp wordt al tijdens het plaatsingsgesprek ter sprake gebracht en ook is deze informatie terug te vinden op de website.

Wanneer uw kind ziek is, of om een andere reden niet komt, verzoeken wij u ons hiervan voor 09.30 uur op de hoogte te stellen. Als uw kind zich duidelijk niet lekker voelt of koorts heeft, zal Bambini u hiervan op de hoogte stellen. Mede in het belang van uw kind en dat van de andere kinderen dient u het kind zo spoedig mogelijk op te halen. Het is daarom noodzakelijk dat de telefoonnummers waarop de ouders/verzorgers overdag te allen tijde bereikbaar zijn, bekend zijn op het kinderdagverblijf. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen van deze telefoonnummers.

Bij ziekte van uw kind tijdens het verblijf op de opvang zal bij een temperatuur van 38 graden een of beide ouders ingelicht worden. Bij een verdere stijging of een koorst waarde van 38,5 graden vragen wij de ouders om hun kind op te halen. Wij verwachten dan ook dat u uw kind op komt halen bij 2 uur na melding.
Bij ziekte van uw kind dient u bij medicatie gebruik het medicatie formulier volledig in te vullen. Middels dit formulier machtigd u de leidsters om medicatie aan uw kind toe te dienen.
Uitzondering op de regel is dat er bij Bambini geen paracetamol toegediend wordt door de leidsters.

Zieke kinderen

Om te voorkomen dat een (acute) ziekte van het kind leidt tot conflicten tussen ouders en kindercentrum is het belangrijk dat duidelijke afspraken zijn gemaakt over het beleid bij ziekte. Wenselijk is dit onderwerp bij de plaatsing van het kind ter sprake te brengen en ouders hierover schriftelijk informatie mee te geven. Tevens kan met ouders besproken worden in welke gevallen het kindercentrum contact opneemt met de GGD. Voor het doorgeven van persoonsgegevens van het kind aan de GGD is toestemming van de ouders vereist.

Afspraken over het beleid van het kindercentrum bij ziekte van het kind. Wanneer moet een ziek kind worden opgehaald?

 1. Als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.
 2. Als de verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerkers.
 3. Als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt.
 4. Als de koorts boven de 38.5 graden is of onder de 35,5

Beleid bij besmettelijke ziekten

 1. Ouders melden besmettelijke ziekten van hun kind bij de leiding.
 2. De leiding overlegt zo nodig met de GGD. De GGD wint met toestemming van de ouders eventueel informatie in bij de huisarts.
 3. De GGD adviseert maatregelen afhankelijk van de ziekte:
  1. Zieke kind niet toelaten vanwege risico voor overige kinderen, dit wordt ‘weren’ genoemd.
  2. Ziek kind behandelen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.
  3. Ouders van andere kinderen informeren over de ziekte, zodat zij alert kunnen zijn op verschijnselen.
  4. Overige kinderen uit voorzorg medicijnen geven of vaccineren.

Vaak zijn er geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

Veel voorkomende ziekten

Hieronder worden de veel voorkomende verschijnselen van de meest voorkomende ziekten beschreven. Let u alstublieft altijd heel goed op en raadpleeg de arts altijd indien u het ziektebeeld van uw kind niet vertrouwt. Probeer op professionele wijze de aandoening te omschrijven zonder veel emotie. De ervaring leert dat artsen en assistenten keuzes maken aan de hand van uw omschrijving. Hoe beter u het ziektebeeld kunt benoemen hoe groter de kans is dat u een goede diagnose krijgt. Laat u vooral nooit afschepen met algemene berichten zoals bijvoorbeeld “kinderen hebben altijd hogere koorts dan volwassenen”!

Diarree

Diarree kan veroorzaakt worden door verschillende soorten ziekteverwekkers. Meestal gaat het om virussen, maar ook sommige bacteriën en parasieten kunnen diarree veroorzaken. Ook kan diarree worden veroorzaakt door het krijgen van tanden, verteringsstoornissen, medicijnen of inentingen. Diarree uit zich door frequent waterdunne ontlasting. Diarree is over het algemeen een onschuldige aandoening die binnen enkele dagen vanzelf overgaat. Let u wel altijd heel goed op dat het kindje blijft drinken. Diarree kan namelijk uitdroging veroorzaken.
Beleid; Indien uw kind op het dagverblijf aanwezig is, wordt u verzocht het kind op te halen na 3 waterdunne luiers.

Hoofdluis

Hoofdluizen zijn kleine, grauwe beestjes van 2 à 3 millimeter lengte. Luizen zitten het liefst dicht op de hoofdhuid, waaruit ze bloed zuigen waar ze van leven. Voorkeursplaatsen zijn achter de oren en in de nek. De eitjes (neten) hebben een witgelige kleur en lijken op roos, maar zitten vastgekleefd aan het haar. De neten komen binnen 10 dagen uit. De jonge luizen zijn na 7 tot 10 dagen volwassen en leggen dan ook weer eitjes. Verschijnsel van hoofdluis is kriebel, vooral achter de oren en in de nek. De besmetting kan echter ook zonder klachten verlopen, maar bij nauwgezette controle zijn de luizen en/of neten te zien. Besmetting kan plaatsvinden via kinderen die met hun hoofd dicht bij elkaar zitten, wanneer voor alle kinderen dezelfde kam wordt gebruikt, via mutsen en jaskragen op de kapstok en in bed via het beddengoed. Behandeling van luizen bestaat uit het dagelijks kammen met een stofkam gedurende twee weken en het gebruik van een anti luizenlotion.
Beleid; Kinderen met hoofdluis mogen op het kinderdagverblijf komen mits er een luizen behandeling heeft plaatsgevonden.

Krentenbaard

Krentenbaard is een oppervlakkige infectie van de huid, veroorzaakt door bacteriën. Soms verschijnt de infectie op plaatsen die eerder stuk gekrabd zijn, zoals bij eczeem of muggenbulten. De infectie zit meestal in het gezicht rond neus of mond, maar kan zich ook op andere plaatsen voordoen. Bij het begin van krentenbaard is er een blaasje dat openbarst en waarop een honinggele korst ontstaat. Deze plekken breiden zich vervolgens uit, zodat het lijkt alsof het kind een ‘baard’ van krenten heeft. Het vocht uit de blaasjes is zeer besmettelijk. Besmetting vindt plaats via geïnfecteerde handen. Uw kind kan ook zichzelf herinfecteren door aan de plekken te krabben. De besmettelijkheid duurt totdat de blaasjes zijn ingedroogd of tot 48 uur na de start van de behandeling met antibiotica.
Beleid; Uw kind thuishouden tot de plekjes zijn ingedroogd, of: Uw kind mag komen, mits de plekken afgedekt zijn.

Ontstoken ogen

Een oogontsteking kan veroorzaakt worden door een infectie met een virus of bacterie. De verschijnselen van oogontsteking zijn: rode ogen, opgezette oogleden en geel of groen pus uit het oog. Meestal is de oogontsteking een complicatie van een neusverkoudheid en vindt de besmetting plaats door druppeltjes afkomstig uit keel en neus van verkouden mensen. Ook de pus uit de ogen is besmettelijk. Via de handen kunnen de ziektekiemen op anderen worden overgebracht. Een oogontsteking kan in sommige gevallen behandeld worden met antibioticum (zalf of druppels).
Beleid; Uw kind mag niet gebracht worden, zolang er pus in de ogen zit.

Ontstoken oren/loopoor

Een infectie aan het middenoor kan veroorzaakt worden door allerlei virussen en bacteriën die ook verkoudheid en andere luchtweginfecties veroorzaken. De verschijnselen van een middenoorontsteking zijn flinke oorpijn, koorts en hangerigheid. Een complicatie van middenoorontsteking is een loopoor. Bij een loopoor is het trommelvlies kapot gegaan en komt er pus uit het oor. De pijn en koorts nemen dan af. De pus ziet eruit als snot: lichtgeel, vrij dun en het stinkt vaak. Niet te verwarren met oorsmeer, dat er donkergeel uitziet, vaster is en niet ruikt. Een loopoor kan twee weken aanhouden. De pus uit een loopoor is als snot wel besmettelijk, maar contact ermee leidt tot een verkoudheid en niet direct tot een middenoorontsteking.
Beleid; Uw kind mag gebracht worden, mits het geen koorts heeft en zich goed voelt. Daarnaast moet het oor afgedicht worden.

Spruw

Spruw is een schimmelinfectie in de mond. De schimmel die spruw veroorzaakt komt heel veel voor, maar krijgt meestal niet de kans om uit te groeien. Alleen als er sprake is van verminderde weerstand of gebrek aan concurrentie van andere (niet ziekmakende) bacteriën krijgt de schimmel de kans om uit te groeien en klachten te veroorzaken. De verschijnselen van spruw zijn witte vlekjes in de mond die niet weg te poetsen zijn. Spruw wordt meestal overgedragen van moeder op kind. Het kind kan al tijdens de bevalling besmet worden als de moeder een vaginale schimmelinfectie heeft. Ook kan het besmet worden via tepelcontact bij de borstvoeding. Er ontstaat dan een pingpongeffect omdat het kind bij de voeding de borst van de moeder weer besmet. Bij hardnekkige spruw, of als het kind niet wil drinken kan de huisarts medicijnen voorschrijven.
Beleid; Uw kind mag gebracht worden, mits er een infectie dodend middel wordt toegediend.

Waterpokken

Waterpokken is een besmettelijke infectieziekte veroorzaakt door een virus. De ziekte duurt ongeveer zeven dagen en geneest spontaan. Na genezing is men levenslang beschermd tegen waterpokken. De verschijnselen van waterpokken zijn in het begin lichte koorts, hoesten, hoofdpijn. Na een paar dagen verschijnen kleine rode bultjes, waarop na 6 tot 12 uur blaasjes ontstaan, die erg kunnen jeuken. De blaasjes gaan open of drogen in. Er ontstaan korstjes die na enige tijd afvallen. Waterpokken zie je vooral op de romp, het gezicht, tussen de haren en in de mond. Door het krabben kan er een infectie van de huid optreden. Het virus verspreidt zich via hoesten en niezen door kleine, in de lucht zwevende vochtdruppeltjes uit de neus- en keelholte van het zieke kind. Ook het vocht uit de blaasjes bevat het virus. Waterpokken zijn besmettelijk vanaf een dag voor het ontstaan van de blaasjes totdat alle blaasjes zijn ingedroogd. 
Beleid; Kinderen dienen thuis gehouden te worden totdat de blaasjes zijn ingedroogd. Ouders worden op de hoogte gebracht.

Wormpjes

Wanneer een kind wormpjes heeft, heeft het kleine witte wormpjes in de ontlasting en jeuk rond de anus. Als een kind met wormpjes zich krabt rond de anus worden nagels en vingers besmet met eitjes. Deze eitjes komen dan vaak via de vingers in de mond terecht en groeien in de darmen uit tot nieuwe wormpjes. Op deze manier houdt het kind de infectie in stand. De eitjes kleven ook aan kleding en beddengoed, waardoor anderen ook met de eitjes besmet kunnen worden. Wormpjes zijn met een antiworm kuur goed te behandelen.
Beleid; Uw kind mag komen, mits het een kuur van de huisarts heeft.

Vijfde ziekte

De vijfde ziekte is een onschuldige kinderziekte veroorzaakt door een virus. De ziekte uit zich door grote en kleine rode vlekjes over het hele lichaam, vaak beginnend op in het gezicht. Kinderen kunnen daarbij koorts hebben. Het virus verspreidt zich via hoesten en niezen door kleine, in de lucht zwevende vochtdruppeltjes uit de neus- en keelholte van het zieke kind. Kinderen met de vijfde ziekte zijn besmettelijk in de week voorafgaand aan de ziekte, wering is dus niet zinvol. Zodra de uitslag verschijnt zijn ze niet besmettelijk meer. De vijfde ziekte kan in een zeer klein aantal gevallen gevaren opleveren voor een prille zwangerschap.
Beleid; Uw kind mag gebracht worden, mits het er niet ziek van is. Overige ouders worden ingelicht.

Zesde ziekte

De zesde ziekte is een onschuldige ziekte veroorzaakt door een virus. Kinderen krijgen eerst gedurende een paar dagen hoge koorts (boven 39°C). Daarna verschijnen er kleine rode vlekjes op de romp (meestal niet op armen, benen en gezicht). Het virus verspreidt zich via hoesten en niezen door kleine, in de lucht zwevende vochtdruppeltjes. De ziekte is besmettelijk vanaf het moment dat de koorts opkomt, totdat de vlekken verdwenen zijn.
Beleid; Uw kind mag gebracht worden, mits het er niet ziek van is.