Visie

Kinderdagverblijf Bambini is een kleinschalige organisatie die opvang biedt aan kinderen vanaf 8 weken tot 13 jaar in een warme en huiselijke sfeer.

Visie

Ieder kind is uniek en ons doel is om het beste uit ieder kind te halen.

Een veilige en stimulerende omgeving zijn essentieel voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen.

Vaste gezichten, een herkenbare routine en duidelijke regels zorgen voor een veilig en vertrouwd gevoel.

Onze kinderen staan op nummer 1, maar ook het geluk van ouders is belangrijk, daarom denken wij zoveel mogelijk oplossingsgericht mee bij de wensen van onze ouders.

Wij willen de kinderen een tweede thuis bieden waar ze met plezier naar toe zullen gaan en waar ze zich tijdens hun eerste 13 jaar vrij kunnen ontwikkelen.

Pedagogische uitgangspunten

Door een verantwoord pedagogisch beleid te voeren willen wij de kinderen bij kinderdagverblijf Bambini een veilige en professionele opvang bieden, waar ze met veel plezier naar toe zullen gaan. De pedagogisch medewerkers benaderen kinderen op een positieve manier, stimuleren hen en bieden een veilige omgeving door liefdevol, begripvol, consequent en geduldig te zijn.

De dagelijkse routine en de regels bieden veiligheid en structuur en vormen zo een goed houvast om de wereld te gaan ontdekken.
Kinderen en medewerkers met verschillende achtergronden kunnen zich herkennen in ons spel- en activiteitenaanbod.
Pedagogisch medewerkers werken op een opbouwende wijze met elkaar en met de ouders samen.

Op onze vestiging werken wij met  horizontale groepen, dit betekent dat kinderen samen zijn met leeftijdsgenoten.

De opvang is conform de pedagogische visie die wij hanteren, te weten; een respectvolle, individuele, ruimtelijke en positieve benadering. Dagelijks worden er activiteiten aangeboden die aansluiten op de behoefte van de kinderen. Op deze manier wordt zorg gedragen voor kwalitatief hoogwaardige kinderopvang waar de kinderen zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.

We bieden dagelijks een vers bereide warme maaltijd aan (zowel op het KDV als op de BSO). De maaltijden zijn vegetarisch. Dit vanwege de verschillende geloofsovertuigingen binnen de opvang. Er wordt gebruik gemaakt van vleesvervangers en/of vis.