Visie

Kinderdagverblijf Bambini is een kleinschalige organisatie die opvang biedt aan kinderen vanaf 8 weken tot 13 jaar in een warme en huiselijke sfeer.

Visie

Kinderdagverblijf Bambini is een kleinschalige organisatie die opvang biedt aan kinderen vanaf 8 weken tot 13 jaar in een warme en huiselijke sfeer.

Visie voor beide doelgroepen

Kleinschalige kinderopvang met een authentieke, warme en huiselijke sfeer bieden aan kinderen en hun ouders. Al meer dan 25 jaar bestaan we en behouden we onze ideeën.
Wij kenmerken ons door onze mondiale en open karakter. We vangen kinderen op vanuit de hele wereld en denken oplossingsgericht mee bij uw wensen.

Wij willen de kinderen een tweede thuis bieden waar ze met plezier naar toe zullen gaan en waar ze zich tijdens hun eerste 13 jaar vrij kunnen ontwikkelen.

Wij beschouwen ieder kind als een uniek persoon en willen het beste uit het kind halen.
Door een verantwoord pedagogisch beleid te voeren willen wij de kinderen bij kinderdagverblijf Bambini een veilige en professionele opvang bieden, waar ze met veel plezier naar toe zullen gaan.
Zij moeten zich bij ons kunnen uitleven en zichzelf kunnen zijn.

ONZE PEDAGOGISCHE UITGANGSPUNTEN ZIJN

Voor het KDV

Pedagogisch medewerkers benaderen kinderen op een positieve manier, bouwen een goede band met hen op en zijn consequent in hun handelen. 
We reiken zoveel mogelijk stimulering aan bij speel- en verzorgingsmomenten.
Kinderen en medewerkers met de verschillende achtergronden kunnen zich herkennen in ons spel- en activiteitenaanbod.
Pedagogisch medewerkers werken op een opbouwende wijze met elkaar en met de ouders samen.

Voor de BSO

Pedagogisch medewerkers benaderen kinderen op een positieve manier, bouwen een goede band met hen op en zijn consequent in hun handelen. 
Kinderen en medewerkers met de verschillende achtergronden kunnen zich herkennen in ons spel- en activiteitenaanbod.
Pedagogisch medewerkers werken op een opbouwende wijze met elkaar en met de ouders samen.

Missie

Ons motto is dan ook: ELK KIND IS UNIEK EN BIJZONDER. Bambini stelt zich tot voornaamste doel kinderen te stimuleren in hun totale ontwikkeling. We leren kinderen in de omgang met elkaar en leren van elkaar zodat ze zich zo optimaal kunnen ontplooien en de wereld kunnen verkennen.

Service

Op onze vestiging werken wij met  horizontale groepen, dit betekent dat kinderen samen zijn met leeftijdsgenoten.

De opvang is conform de pedagogische visie die wij hanteren, te weten; een respectvolle, individuele, ruimtelijke en positieve benadering. Dagelijks worden er activiteiten aangeboden die aansluiten op de behoefte van de kinderen. Op deze manier wordt zorggedragen voor kwalitatief hoogwaardige kinderopvang waar de kinderen zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.

Maaltijden

We bieden dagelijks een versbereide warme maaltijd aan (zowel op het KDV als op de BSO). De maaltijden zijn vegetarisch. Dit vanwege de verschillende geloofsovertuigingen binnen de opvang. Er wordt gebruik gemaakt van vleesvervangers en of vis.
 

De basis voor de toekomst

De BSO heeft een dagelijkse capaciteit van 60 kinderen.
Omdat de kinderen met vier jaar naar het basisonderwijs gaan willen wij dat de kinderen goed voorbereid zijn.

Door de kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met diverse leermaterialen en door de verschillende zintuigen te prikkelen, willen wij bereiken dat o.a, het cognitieve leren later sneller tot ontwikkeling kan komen.
Wij zullen de kinderen blijven uitdagen zodat ze zich vol zelfvertrouwen verder kunnen ontwikkelen. Naast de leermaterialen zullen wij zorgen dat sport en spel ook dagelijks een hoofdrol spelen.
Zodra de kinderen naar school gaan bieden wij buitenschool opvang aan. Wij halen de kinderen zelf van school op lopend of met onze Bambini auto’s. Verder willen wij zoveel mogelijk tegemoet komen aan de specifieke wensen van de ouder(s) en of verzorger(s) ons motto is dan ook alles is bespreekbaar.