Praktische informatie

Openingstijden: halen en brengen

Onze kinderdagverblijven zijn dagelijks geopend van 07:45 tot 18:30. De leidsters stellen het op prijs als u uw kind tussen 07:45 en 09:30 brengt, zodat er daarna met de dagelijkse activiteiten begonnen kan worden.
Halen kan inprincipe  al vanaf 16:30 mocht u uw kind eerder op willen halen meld dit dan aan een leidster zodat er rekening gehouden kan worden met eventuele wandelingen en/of uitstapjes.
Onze BSO is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend vanaf 13:00 tot 18:30 en op woensdag vanaf 11:00 tot 18:30
In de vakanties en op studiedagen (bij  deze laatste moeten er minstens 5 kinderen aanmelden) zijn wij vanaf 08:30 tot 18:30 geopend. 

Opzeggen

Opzeggen kan per brief of per e-mail. Het opzegtermijn is 1 maand en gaat in vanaf de eerste dag van de volgende maand.