Groepsindeling

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in buitenschoolse opvang in één vaste groep kinderen geplaatst wordt. Voor de buitenschoolse opvang wordt deze groep kinderen een ‘basisgroep’ genoemd.

Groepsindeling

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in buitenschoolse opvang in één vaste groep kinderen geplaatst wordt. Voor de buitenschoolse opvang wordt deze groep kinderen een ‘basisgroep’ genoemd.

Op de BSO is een werkwijze die ervoor zorgt dat kinderen en medewerkers weten èn ervaren bij welke basisgroep zij horen.
Een kind bij Bambini zal eerst samen met zijn vaste basisgroep eten (of bij een andere vaste tafelmoment). Uiteraard krijgen de kinderen daarna de vrijheid om zelf keuzes te maken in het doen van activiteiten en het opzoeken van vriendjes in een andere basisgroep.

De BSO-middag wordt na binnenkomst en aanmelden altijd gestart vanuit de basisgroep. Als alle kinderen op de BSO zijn, gaan ze naar hun eigen basisgroep; dit is een groep van maximaal 20 kinderen met de vaste pm’ers, op een vaste plaats binnen de BSO-ruimte. De kinderen eten in die groep en kunnen even hun verhaal kwijt als ze dat willen. Ook zorgt de vaste pm’er dat ze alle kinderen even gezien heeft en indien nodig een gesprek met ze houdt. Er wordt vaak besproken welke activiteiten er die dag zijn, of andere bijzonderheden van die dag. Dit fruit eten en groepsmoment duurt ongeveer 10 minuten en daarna gaan alle kinderen weer in de grote groep hun activiteiten voor die dag kiezen. Ook bij de warme maaltijd zijn ze bij hun vaste tafel, dit duur ong. 20 min tussen 16:00 uur en 16:15 uur.

Basisgroepen

Basisgroep  Leeftijd   Max. Aantal kinderen   Max. Beroepskrachten 
Oranjegroep (groep boven)  3 jaar t/m 12 jaar  16 2
Blauw  4 jaar t/m 12 jaar  22 2
Groen  4 jaar t/m 12 jaar  22 2Als er tijdens het groepsmoment in de basisgroep bijzonderheden bij een van de kinderen naar voren komen die in het belang van het kind bij alle pm’ers van de dag bekend moeten zijn, communiceert de vaste pm’er dit met de overige pm’ers. Als er gedurende de dag bijzonderheden over een kind te melden zijn naar de ouder(s), zorgt de leiding dat dit bekend is bij de pm’er die die dag verantwoordelijk is voor het afmelden als het kind naar huis gaat. De ouder wordt dan geïnformeerd en eventueel verwezen naar de pm’er die de bijzonderheden gemeld heeft. Zo zorgen we voor een adequate communicatie met pm’ers onderling, het kind en de ouders.

Iedere basisgroep heeft vaste pm’ers. Naast deze vaste pm’ers staan indien nodig inval beroepskrachten. Door een vast team wordt duidelijkheid en een vertrouwde sfeer gecreëerd, zodat wij kinderen emotionele veiligheid kunnen bieden.

Opgevangen worden in een andere basisgroep (incidenteel)

De wet verplicht ons om de ouder te informeren en schriftelijke toestemming te vragen voor het plaatsen van uw kind in een andere basisgroep, ook als dat op dezelfde locatie is. Dat kan incidenteel of gedurende een bepaalde periode voorkomen.
De medewerkers op de groep informeren de ouder over de eventuele incidentele of tussentijdse samenvoegingen of wijzigingen. De ouder kan ook de medewerkers van de groep vragen om meer te vertellen over de werkwijze. Ouders tekenen bij ons het toestemmingsformulier of mailen ons voor akkoord.

Op de woensdag en vrijdag is de oranje groep dicht en worden de kinderen opgevangen op de blauwe groep.

De oranje groep bestaat op dit moment met name uit jongere kinderen. De kinderen weten bij welke pw’er ze terecht kunnen met hun vragen. De pw’er en ouders weten zo waar de kinderen zijn.