Welkom op de website van kinderdagverblijf Bambini

Welkom bij kinderopvang Bambini Kids: Kinderdagverblijf en BSO

Bambini is een organisatie die zich primair bezig houdt met kwalitatief hoogwaardige kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.

Bambini heeft twee vestigingen in Buitenveldert met kinderen uit Amsterdam Buitenveldert, Amsterdam Zuid en Amstelveen. Bambini stelt zich tot voornaamste doel kinderen te stimuleren in hun totale ontwikkeling. Begonnen als kleinschalig kinderdagverblijf aan huis heeft Bambini door de jaren heen de authentieke warme en huiselijke sfeer weten te bewaren in al haar vestigingen.

In de afgelopen twintig jaar hebben wij steeds weer geleerd hoeveel behoefte kinderen hebben aan een veilige omgeving en aan een huiselijke sfeer. Wanneer u uw kinderen toevertrouwt aan een kinderdagverblijf of aan een buitenschoolse opvang dan wilt u niet alléén weten dat ze in goede handen zijn, u wilt ook dat ze zich net zo vertrouwd voelen als thuis.

Bambini biedt reguliere kinderopvang en buitenschoolse opvang (BSO) aan. Met Bambini kiest u voor professionele, goede en betaalbare kinderopvang. Ouders hebben daarmee bij Bambini een grote keuze vrijheid, waardoor wij voor een brede doelgroep toegankelijk en betaalbaar zijn.

Bambini is een begrip geworden in Amsterdam Buitenveldert, Amsterdam Zuid en Amstelveen. We onderscheiden ons dan ook van vele andere kinderdagverblijven en buitenschoolse opvangcentra doordat wij een mondiaal en open karakter hebben in een huiselijke sfeer.  De vestigingen zijn goed bereikbaar vanaf de Zuidas en het VU. Voor uw bijzondere wensen vinden wij altijd een oplossing. Ook in dit opzicht kunnen de Bambini kinderen zich even vertrouwd voelen als thuis.

Ons motto is dan ook: ELK KIND IS UNIEK EN BIJZONDER.

Gun uw kind de beste kinderopvang die mogelijk is zodat het zich optimaal kan ontplooien en geheel verzorgd de wereld kan verkennen terwijl u elders bent!

Wij verwelkomen u graag voor een persoonlijk gesprek en/of een rondleiding. U kunt bellen naar:

Bambini Overdam (KDV)
Overdam 8 en 10
1082 CG Amsterdam
Tel.: 020-6613663 / 020-6612614

Bambini BSO
A.J. Ernststraat 663
1082 LG Amsterdam
Tel.: 020-4042655

Mailen kunt u naar info@bambinikids.nl of u kunt uw kind(eren) direct inschrijven via deze website.


Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Bambini is gevestigd aan de grens van Amstelveen, Overdam 8 en 10.
Ons kinderdagverblijf staat o.a.op het gebied van veiligheid, hygiëne, voeding en het pedagogisch klimaat voor kwaliteit. Hieronder vindt u meer informatie.

 


Buitenschoolse Opvang (BSO)

Na een dag op school wilt u dat uw kind zich thuis kan voelen op de buitenschoolse opvang in een warme omgeving waar het zijn verhaal kwijt kan en met pedagogisch medewerkers die uw kind kennen en begrijpen. Bij Bambini geven de pw’ers uw kind graag de gelegenheid te vertellen over hun dag. Ze krijgen alle ruimte om aan te geven hoe zij de rest van de middag willen besteden.

Basisgroepen

Basisgroep

Leeftijd

Max. Aantal kinderen

Max. Beroepskrachten

Oranjegroep (groep boven)

4 jaar t/m 12 jaar

16

2

Blauw

4 jaar t/m 12 jaar

22

2

Groen

4 jaar t/m 12 jaar

22

2

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in buitenschoolse opvang in één vaste groep kinderen geplaatst wordt. Voor de buitenschoolse opvang wordt deze groep kinderen een ‘basisgroep’  genoemd. 

Op de BSO is een werkwijze die ervoor zorgt dat kinderen en medewerkers weten èn ervaren bij welke basisgroep zij horen. Een kind bij BAMBINI zal eerst samen met zijn vaste basisgroep eten (of bij een andere vaste tafelmoment). Uiteraard krijgen de kinderen daarna de vrijheid om zelf keuzes te maken in het doen van activiteiten en het opzoeken van vriendjes in een andere basisgroep.

De BSO-middag wordt na binnenkomst en aanmelden altijd gestart vanuit de basisgroep. Als alle kinderen op de BSO zijn, gaan ze naar hun eigen basisgroep; dit is een groep van maximaal 20 kinderen met de vaste pm’ers, op een vaste plaats binnen de BSO-ruimte. De kinderen eten in die groep en kunnen even hun verhaal kwijt als ze dat willen. Ook zorgt de vaste pm’er dat ze alle kinderen even gezien heeft en indien nodig een gesprek met ze houdt. Er wordt vaak  besproken welke activiteiten er die dag zijn, of andere bijzonderheden van die dag. Dit fruit eten en groepsmoment duurt ongeveer 10 minuten en daarna gaan alle kinderen weer in de grote groep hun activiteiten voor die dag kiezen. Ook bij de warme maaltijd zijn ze bij hun vaste tafel, dit duur ong. 20 min om 17 uur (wintertijd) (of bij het ingaan van de zomertijd dagelijks om 16:00 uur).

Als er tijdens het groepsmoment in de basisgroep bijzonderheden bij een van de kinderen naar voren komen die in het belang van het kind bij alle pm’ers van de dag bekend moeten zijn, communiceert de vaste pm’er dit met de overige pm’ers. Als er gedurende de dag bijzonderheden over een kind te melden zijn naar de ouder(s), zorgt de leiding dat dit bekend is bij de pm’er die die dag verantwoordelijk is voor het afmelden als het kind naar huis gaat. De ouder wordt dan geïnformeerd en eventueel verwezen naar de pm’er die de bijzonderheden gemeld heeft. Zo zorgen we voor een adequate communicatie met pm’ers onderling, het kind en de ouders.

Iedere basisgroep heeft vaste pm’ers. Naast deze vaste pm’ers staan indien nodig inval beroepskrachten. Door een vast team wordt duidelijkheid en een vertrouwde sfeer gecreëerd, zodat wij kinderen emotionele veiligheid kunnen bieden.

 

Opgevangen worden in een andere basisgroep (incidenteel)

De wet verplicht ons om de ouder te informeren en schriftelijke toestemming te vragen voor het plaatsen van uw kind in een andere basisgroep, ook als dat op dezelfde locatie is. Dat kan incidenteel of gedurende een bepaalde periode voorkomen.
De medewerkers op de groep informeren de ouder over de eventuele incidentele of tussentijdse samenvoegingen of wijzigingen. De ouder kan ook de medewerkers van de groep vragen om meer  te vertellen over de werkwijze.  Ouders tekenen bij ons het toestemmingsformulier of mailen ons voor akkoord.

Wanneer is een kind bij een andere basisgroep (structureel)

Als kinderen opgehaald worden van de scholen wordt in de ruimte beneden verzameld totdat alle kinderen opgehaald zijn, dan gaan ze naar hun basisgroep.

Op de woensdag en vrijdag wordt de blauwe groep gesplitst en samengevoegd met de oranje groep en met de groene groep. De oranje groep bestaat op dit moment met name uit jongere kinderen. Om de emotionele welbevinden te kunnen blijven waarborgen gaat de pm’er van de oranje groep mee naar de blauwe groep. We hebben een vast aantal kinderen van de blauwe groep die dan overgaan naar de groene groep. Dit betreffen oudere kinderen die al meer zelfstandig willen en kunnen zijn. Ook deze groep heeft een vaste pm’er. De ouders behoeven hier geen toestemmingsformulier voor te ondertekenen omdat het een structureel karakter heeft.

 

Activiteiten

Bij activiteiten verlaten ze de basisgroep en kunnen ze gebruikmaken van verschillende activiteitenruimtes. Al de activiteiten zijn in het gebouw en dichtbij zoals een speelplein in de buurt. We willen juist dat kinderen zich vrij kunnen bewegen na een dag van school. Wel willen we weten waar ze zijn of wat ze doen. De pm’er(s) van de basisgroep inventariseert gedurende het tafelmoment waar het kind wil spelen. Het kind meldt zich ook af als het naar een andere activiteit wilt. Zo zijn de vaste pm’ers van het kind op de hoogte waar het kind zich bevindt. De pm’ers van de basisgroep zijn ook de mentor van het kind. Als er activiteiten binnen en buiten zijn dan gaat er een vaste pm’er mee naar buiten en een ander blijft binnen als hun kinderen ook gesplitst zijn in buiten en binnen.

De activiteiten kunnen zijn:

Bioscoop

Leeftijdsgebonden activiteiten

Computeren

Knutselactiviteiten

Buiten spelen

Spelletjes

 

Groep 30 kinderen of meer

Als de groep 30 of meer kinderen betreft dan weten ook hier de kinderen bij welke pm’er ze zich kunnen wenden namelijk diegene waarbij ze het tafelmoment hadden. De pm’ers houden de kinderen in de gaten die zij aan tafel hebben gehad.

 

Omgang met de basisgroep bij 30 kinderen of meer

Bij het naar buiten gaan, gaat er een pm’er mee als er kinderen van haar basisgroep meegaan.

Als er een bijzonderheid is, meldt het kind zich bij de vaste pm’er.

Als het kind een andere activiteit wil doen, meldt het kind zich weer bij de vaste pm’er.

 

Vormen van spel voor meer dan 30 kinderen

Buitenspelen/sportactiviteit

Uitstapjes naar dierentuin, park

Bioscoop

Indoor speeltuin

 

. Op onderstaande pagina’s vindt u meer informatie over de BSO. 

Buitenschoolse Opvang (BSO)

Peuter+ groep

Peuter+ groep

Taalstimulering in een vertrouwde huiselijke omgeving. Het werkt!
Met veel plezier komen de kinderen naar Bambini. Met een uitgebalanceerd programma komen de peuters aan hun extra uitdaging. Goed voorbereid voor school verlaten ze op hun 4de jaar de crèche.


Kwaliteitsgarantie

Sinds de oprichting in 1995 heeft Bambini een volledige vergunning als KDV, vanaf 2008 ook voor de BSO.

Kwaliteitsgarantie

Kinderopvang

Kinderopvang

Wij hebben twee kinderopvanglocaties. Een voor kinderen van 0-4 jaar en een voor 4-12 jaar. in Amsterdam Buitenveldert voor kinderen uit Buitenveldert, de Zuidas, Amstelveen en omgeving. Op onderstaande pagina’s vindt u meer informatie over onze kinderopvang.