Opzeggen

Opzeggen dient ten alle tijden schriftelijk te gebeuren. Opzeggen kan per brief of per e-mail.

Opzeggen

Opzeggen dient ten alle tijden schriftelijk te gebeuren. Opzeggen kan per brief of per e-mail. De opzegtermijn is 1 maand en gaat in vanaf de eerste dag van de volgende maand.