Pedagogiek BSO

Er heerst een pedagogisch klimaat in een huiselijke sfeer waarin ruimte voor groepsopvoeding en voor individuele ontplooiing van kinderen voorop staat. De boventoon voor dit alles vormt dat de medewerkers plezier maken met kinderen, enthousiast en vernieuwend zijn. Kortom: plezier in het werk hebben.

Pedagogiek Buitenschoolse opvang

Er heerst een pedagogisch klimaat in een huiselijke sfeer waarin ruimte voor groepsopvoeding en voor individuele ontplooiing van kinderen voorop staat. De boventoon voor dit alles vormt dat de medewerkers plezier maken met kinderen, enthousiast en vernieuwend zijn. Kortom: plezier in het werk hebben.

Buiten de dagelijkse verzorging van kinderen biedt de omgeving een stimulans aan kinderen om zich zowel lichamelijk, sociaal-emotioneel, creatief, taalvaardig en verstandelijk te ontwikkelen. Maar ook biedt het een klimaat waar kinderen zich bewust worden van maatschappelijke gangbare waarden en normen waarbij de eigenheid van ieders (culturele) achtergrond gerespecteerd wordt.

Omdat kinderen, ouders en medewerkers uit allerlei culturen zich thuis moeten kunnen voelen in de kinderdagverblijven, moet een ieder zich (deels) kunnen herkennen in de uitstraling en inrichting van het kinderdagverblijf en in het aanbod van spel- en activiteiten.

ONZE UITGANGSPUNTEN ZIJN

  • Pedagogisch medewerkers benaderen kinderen op een positieve manier, bouwen een goede band met hen op en zijn consequent in hun handelen. Zij werken op een opbouwende wijze met elkaar als groepsleiding en met ouders samen.
  • Kinderen en medewerkers met de verschillende achtergronden kunnen zich herkennen in ons spel- en activiteitenaanbod.
  • Er wordt rekening gehouden met diëten of voedingsmiddelen die vanuit een levensovertuiging juist niet of wel gegeten mogen worden. We bieden geen varkensvlees aan. Als kinderen jarig zijn hebben wij ons gezonde traktatie beleid.

Opvoeddoelen voor BSO

Op basis van de vier opvoeddoelen zullen we beschrijven hoe we dit doen.

De vier opvoeddoelen op een kinderdagverblijf zijn:

  • Het bieden aan kinderen van emotionele veiligheid en geborgenheid
  • Het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van een kind
  • Het stimuleren van de sociale ontwikkeling van een kind
  • Het overbrengen van waarden en normen aan een kind.

Hoe de pw’ers dienen te handelen staat beschreven bij de interactievaardigheden (wat doe je, wat zeg je, hoe zeg je het).

Download hier onze Pedagogisch en Veiligheid en gezondheid beleid

Pedagogisch beleid BSO

Beleid veiligheid en gezondheid BSO