Praktische informatie kinderdagverblijf & Naschoolse opvang Bambini

Doel Ruildagen

De gelegenheid bieden aan de ouder(s)/verzorger(s)van kinderen die opvang genieten van Kinderdagverblijf Bambini, om in het jaar gebruik te maken van een zogenaamde ruildag.

Deze ruildag maakt het mogelijk om een reguliere opvangdag te ruilen tegen een andere dag.

Procedure:

Een ouder/verzorger kan onder de volgende voorwaarden een beroep doen op een ruildag:

  1. De ruildag dient minimaal 2 dagen van tevoren bekend te zijn bij de leidster van de desbetreffende groep.
  2. Tussen de ruildagen in mag er maximaal 1 maand tussen zitten.
  3. Een ruildag kan slechts worden toegekend wanneer er plaats is in een passende groep op de gewenste ruildag. Dat betekent dat de groep waar uw kind op de ruildag wordt geplaatst, moet voldoen aan de leidster-kind-ratio: deze mag niet worden overschreden.
  4. Ruildagen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
  5. Ruildagen die open blijven staan die kunnen niet worden meegenomen naar een volgend jaar.

Kinderdagverblijf Bambini laat de ouder/verzorger zo spoedig mogelijk weten of zij akkoord gaan met de voorgestelde ruildag.

Hier kunt u het ruildagen formulier downloaden.