Groepsindeling

Als u besluit gebruik te gaan maken van de opvang, dan is het fijn te weten dat uw kind gelukkig is op een van onze vestiging. Uw kind moet zich veilig voelen, goed verzorgd worden, en bovenal plezier hebben.

Groepsindeling

Als u besluit gebruik te gaan maken van de opvang, dan is het fijn te weten dat uw kind gelukkig is op een van onze vestiging. Uw kind moet zich veilig voelen, goed verzorgd worden, en bovenal plezier hebben. 

Bambini draagt hier via een persoonlijke en kindgerichte aanpak zorg voor. 

Wij hanteren horizontale groepen. 

De doorstroming naar een volgende groep, kan qua leeftijd afwijken. De onderstaande tabel wordt als leidraad genomen.

Stamgroep  Leeftijd   Max. aantal kinderen   Max. beroepskrachten
Babygroep Overdam 8  2-15 mnd   9  3
Dreumesgroep Overdam 8  15-30 mnd   11  2
Peutergroep Overdam 8  30-48 mnd   16  2
Babygroep Overdam 10  2-14 mnd   8  2
Dreumesgroep Overdam 10  15-30 mnd   11  2
Peutergroep Overdam 10  24-48 mnd   13  2

Voor het vaststellen van hoeveel medewerkers op het aantal kinderen wordt 1ratio.nl gebruikt.