Praktische informatie kinderdagverblijf & Naschoolse opvang Bambini

Calamiteiten

Het is van belang dat u bereikbaar bent! Wij noteren zoals gezegd graag uw privé- en werknummer. Ook kan het handig zijn een telefoonnummer van een derde op te geven die uw kind in geval van nood kan ophalen.

Op iedere vestiging is een auto aanwezig die wanneer nodig een kind direct naar het ziekenhuis kan brengen. In geval van een calamiteit op één van de vestigingen brengen wij de kinderen over naar de andere vestigingen van Bambini. U wordt hier natuurlijk onmiddellijk van op de hoogte gesteld.