Buitenschoolse opvang Bambini

DE BSO

Wij vangen kinderen op in onze gezellige vestiging op de A.J. Ernsstraat.

Openingstijden

Wij zijn open op maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag vanaf 13:00 uur en op woensdag om 11:00 en sluiten elke dag om 18.30 uur.

In de vakanties en op studiedagen zijn we om 08:30 uur geopend en sluiten we om 18:30 uur.
Studiedagen zijn niet inbegrepen in onze contracten. Hiervoor dienen ouders hun kinderen aan te melden via het studiedagenformulier, wel geldt hier de regel voor dat wij pas opengaan vanaf 08:30 uur bij een minimum van 5 kinderen.

Brengen en halen

Scholen: De kinderen worden lopend of met de auto door de pedagogisch medewerker opgehaald van onderstaande scholen. Als we de kinderen lopend ophalen dan lopen we via een vaste en veilige route naar de opvang toe.

 • Brede school Roelof Venema Amstelveen (auto)
 • Michiel de Ruyterschool (auto)
 • Sint Jozef (auto)
 • Merkelbach school (lopend)
 • Kindercampus Zuidas (auto)
 • AICS Main location (auto) en AICS Satellitte(lopend)
 • International School of Amsterdam ( auto)
 • British school of Amsterdam (auto)
 • Geert Grooteschool 2 (auto)
 • Amity International School (auto)

In verband met de veiligheid zijn er voor het halen en brengen van de kinderen goede en duidelijke afspraken gemaakt en gelden er strenge regels.
De loopafstand vanaf deze scholen naar Bambini is gemiddeld 5 minuten. In ons protocollen handboek wordt beschreven hoe we kinderen ophalen en wat de maatregelen zijn die we treffen.

Basisgroepen

Basisgroep

Leeftijd

Max. Aantal kinderen

Max. Beroepskrachten

Oranjegroep (groep boven)

3 jaar t/m 12 jaar

16

2

Blauw

4 jaar t/m 12 jaar

22

2

Groen

4 jaar t/m 12 jaar

22

2

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in buitenschoolse opvang in één vaste groep kinderen geplaatst wordt. Voor de buitenschoolse opvang wordt deze groep kinderen een ‘basisgroep’  genoemd. 

Op de BSO is een werkwijze die ervoor zorgt dat kinderen en medewerkers weten èn ervaren bij welke basisgroep zij horen.
Een kind bij BAMBINI zal eerst samen met zijn vaste basisgroep eten (of bij een andere vaste tafelmoment). Uiteraard krijgen de kinderen daarna de vrijheid om zelf keuzes te maken in het doen van activiteiten en het opzoeken van vriendjes in een andere basisgroep.

De BSO-middag wordt na binnenkomst en aanmelden altijd gestart vanuit de basisgroep. Als alle kinderen op de BSO zijn, gaan ze naar hun eigen basisgroep; dit is een groep van maximaal 20 kinderen met de vaste pm’ers, op een vaste plaats binnen de BSO-ruimte. De kinderen eten in die groep en kunnen even hun verhaal kwijt als ze dat willen. Ook zorgt de vaste pm’er dat ze alle kinderen even gezien heeft en indien nodig een gesprek met ze houdt. Er wordt vaak  besproken welke activiteiten er die dag zijn, of andere bijzonderheden van die dag. Dit fruit eten en groepsmoment duurt ongeveer 10 minuten en daarna gaan alle kinderen weer in de grote groep hun activiteiten voor die dag kiezen. Ook bij de warme maaltijd zijn ze bij hun vaste tafel, dit duur ong. 20 min tussen 16:00 uur en 16:15 uur. 

 

Als er tijdens het groepsmoment in de basisgroep bijzonderheden bij een van de kinderen naar voren komen die in het belang van het kind bij alle pm’ers van de dag bekend moeten zijn, communiceert de vaste pm’er dit met de overige pm’ers. Als er gedurende de dag bijzonderheden over een kind te melden zijn naar de ouder(s), zorgt de leiding dat dit bekend is bij de pm’er die die dag verantwoordelijk is voor het afmelden als het kind naar huis gaat. De ouder wordt dan geïnformeerd en eventueel verwezen naar de pm’er die de bijzonderheden gemeld heeft. Zo zorgen we voor een adequate communicatie met pm’ers onderling, het kind en de ouders.

Iedere basisgroep heeft vaste pm’ers. Naast deze vaste pm’ers staan indien nodig inval beroepskrachten. Door een vast team wordt duidelijkheid en een vertrouwde sfeer gecreëerd, zodat wij kinderen emotionele veiligheid kunnen bieden.

 

Opgevangen worden in een andere basisgroep (incidenteel)

De wet verplicht ons om de ouder te informeren en schriftelijke toestemming te vragen voor het plaatsen van uw kind in een andere basisgroep, ook als dat op dezelfde locatie is. Dat kan incidenteel of gedurende een bepaalde periode voorkomen.
De medewerkers op de groep informeren de ouder over de eventuele incidentele of tussentijdse samenvoegingen of wijzigingen. De ouder kan ook de medewerkers van de groep vragen om meer  te vertellen over de werkwijze.  Ouders tekenen bij ons het toestemmingsformulier of mailen ons voor akkoord.

Wanneer is een kind bij een andere basisgroep (structureel)

Er wordt op de start van de opvang samengevoegd van 14:00 tot 16:00 uur op de blauwe basisgroep en om 16:00 uur gaan alle kinderen naar de eigen basisgroep toe.

Op de woensdag en vrijdag is de oranje groep dicht en worden de kinderen opgevangen op de blauwe groep.
De oranje groep bestaat op dit moment met name uit jongere kinderen. De kinderen weten bij welke pw’er ze terecht kunnen met hun vragen. De pw’er en ouders weten zo waar de kinderen zijn.

Activiteiten

Bij activiteiten verlaten ze de basisgroep en kunnen ze gebruikmaken van verschillende activiteitenruimtes. Al de activiteiten zijn in het gebouw en dichtbij zoals een speelplein in de buurt. We willen juist dat kinderen zich vrij kunnen bewegen na een dag van school. Wel willen we weten waar ze zijn of wat ze doen.
De pm’er(s) van de basisgroep inventariseert gedurende het tafelmoment waar het kind wil spelen. Het kind meldt zich ook af als het naar een andere activiteit wilt. Zo zijn de vaste pm’ers van het kind op de hoogte waar het kind zich bevindt. De pm’ers van de basisgroep zijn ook de mentor van het kind.
Als er activiteiten binnen en buiten zijn dan gaat er een vaste pm’er mee naar buiten en een ander blijft binnen als hun kinderen ook gesplitst zijn in buiten en binnen.

De activiteiten kunnen zijn:

 • Bioscoop
 • Leeftijdsgebonden activiteiten
 • Computeren
 • Knutselactiviteiten
 • Buiten spelen
 • Spelletjes

Groep 30 kinderen of meer

Als de groep 30 of meer kinderen betreft dan weten ook hier de kinderen bij welke pm’er ze zich kunnen wenden namelijk diegene waarbij ze het tafelmoment hadden. De pm’ers houden de kinderen in de gaten die zij aan tafel hebben gehad.

Omgang met de basisgroep bij 30 kinderen of meer

Bij het naar buiten gaan, gaat er een pm’er mee als er kinderen van haar basisgroep meegaan.
Als er een bijzonderheid is, meldt het kind zich bij de vaste pm’er.
Als het kind een andere activiteit wil doen, meldt het kind zich weer bij de vaste pm’er.

 

Vormen van spel voor meer dan 30 kinderen

 • Buitenspelen/sportactiviteit
 • Uitstapjes naar dierentuin, park
 • Bioscoop
 • Indoor speeltuin

Intake en wenperiode

Een wenperiode bestaat uit 1 uurtje in de middag op de BSO.
Dit wordt ik overleg met de leidingggevende afgesproken na plaatsing van uw kind, voorafgaand de startdatum.
 

Buitenschoolse opvang