Buitenschoolse opvang Bambini

DE BSO

We vangen kinderen op in onze gezellige vestiging op de A.J. Ernsstraat.

Openingstijden

Wij zijn open op maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag vanaf 13:00 uur en op woensdag om 11:00 en sluiten elke dag om 18.30 uur.

In de vakanties en op studiedagen zijn we om 08:30 uur geopend en sluiten we om 18:30 uur.

Studiedagen van school gelden bij ons niet als een extra dagdeel. Het is een service van onze kant en hoeft dan ook niet betaald te worden wel geldt hier de regel voor dat wij pas de ochtend open gaan bij een minimum van 5 kinderen.

Brengen en halen

Scholen: De kinderen worden lopend of met de auto door de pedagogisch medewerker opgehaald van onderstaande scholen. Als we de kinderen lopend ophalen dan lopen we via een vaste en veilige route naar de opvang toe.

 • Brede school Roelof Venema Amstelveen (auto)
 • Michiel de Ruyterschool (auto)
 • Sint Jozef (auto/stint)
 • De ark (auto)
 • Merkelbach school (lopend)
 • Zuidasschool (auto)
 • AICS ( stint)
 • ISA ( auto)
 • van Detschool ( auto)
 • Tobiasschool (auto)
 • British school (auto/stint)

In verband met de veiligheid zijn er voor het halen en brengen van de kinderen goede en duidelijke afspraken gemaakt en gelden er strenge regels. De loopafstand vanaf deze scholen naar Bambini is gemiddeld 5 minuten. In ons protocollen handboek wordt beschreven hoe we kinderen ophalen en wat de maatregelen zijn die we treffen.

 

Samenvoegen

Als kinderen opgehaald worden van de scholen wordt er beneden verzameld totdat alle kinderen opgehaald zijn. Kinderen maken gebruik van twee stamgroepen.

Intake en wenperiode

De samenwerking tussen pw’ers en ouders begint bij het intake- en/of wengesprek, waarbij informatie uitwisseling plaatsvindt. Informatie over de verwachtingen die ouders hebben, de gang van zaken op het kinderdagverblijf en over het kind zelf. Vervolgens wordt er besproken hoe met bepaalde zaken om te gaan, hoe de terugkoppeling tussen ouders en pw’ers aan de orde komt, etc.

Om een soepele overgang voor het kind te creëren van de thuissituatie naar de kinderopvang is het noodzakelijk dat uw kind geleidelijk aan kan wennen aan de nieuwe situatie. Wij streven er naar om de wenperiode zo soepel als mogelijk te laten verlopen, maar hoe de wenperiode verloopt, dat is bij ieder kind verschillend.

Een wenperiode bestaat in beginsel uit 4 dagen en vangt aan op de eerste plaatsingsdag. Uw kind komt uitsluitend wennen op de geplaatste dagen vanaf het moment dat het contract ingaat. Het intakegesprek is op de 1e wendag, elke dag is het wennen 1 uur.

Meerdere wendagen zijn –in overleg met u, de ouders- mogelijk.

Na de wenperiode evalueren de pw’ers samen met de u de bevindingen waarin teruggekeken wordt op de wenperiode. Gecheckt wordt of de gang van zaken op het kinderdagverblijf duidelijk is.

Dagschema’s maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag

13:00                       de BSO opent haar deuren.

14:00 – 15:30           de pw’ers vertrekken voor het halen van de kinderen en kinderen worden opgevangen op de BSO.

15:30                       de kinderen gaan opruimen en bereiden zich voor om aan tafel te gaan zitten.

          

15:45                       Warme vegetarische maaltijden worden dagelijks vers bereid en worden afgesloten met een stuk vers fruit.

16:15                       We gaan buitenspelen of activiteit.

18:30                       de BSO sluit.

 

Dagschema woensdag

11:00                      de BSO opent haar deuren.

11:30 tot 12:30        kinderen worden opgehaald van school en bij binnenkomst is er gelegenheid tot vrij spel.

12:45                      de kinderen gaan opruimen en bereiden zich voor om aan tafel te gaan zitten. We eten brood.

13:30                      De kinderen mogen vrij spelen.

13:45                      overige kinderen worden opgehaald van school.

14:15                      we gaan minstens een halfuur buitenspelen of activiteit.

15:30                      de kinderen gaan opruimen en bereiden zich voor om aan tafel te gaan zitten.

15:45                      we eten een warme vegetarische maaltijd en vers fruit. 

16:15                      we gaan buitenspelen of activiteit.

18:30                      de BSO sluit.

 

Dagschema op studiedagen en tijdens vakanties

08:30                      de BSO opent haar deuren.

Tot 10:00                 kunnen de kinderen gebracht worden.

10:15                      de kinderen krijgen crackers en drinken.

10:30                      we maken ons klaar voor het eventuele uitstapje of themadag.

12:30                      broodmaaltijd ook als we weg zijn.

15:30                      we komen weer terug op de opvang en de kinderen bereiden zich voor om aan tafel te gaan..

15:45                      we eten een warme vegetarische maaltijd en vers fruit.

16:15                      vrij spel.

18:30                     de BSO sluit.

Als de wintertijd ingaat, dan eten we warm om 16:45 uur. Eerst activiteiten dan eten en dan vrij spel.

 

 

Buitenschoolse opvang