Pedagogisch medewerker

Elk kinderdagverblijf heeft een vaste team van medewerkers. Op elke groep werken dagelijks minimaal twee pedagogisch medewerkers.

Pedagogisch medewerker -kindratio  (P-Kr)

Het aantal beroepskrachten wordt bij Bambini aan de hand van de voor de aanwezige leeftijdscategorieën geldende maximale aantallen kinderen, vastgesteld. We hanteren www.1ratio.nl voor de vaststelling.

Elk kinderdagverblijf heeft een vaste team van medewerkers. Op elke groep werken dagelijks minimaal twee pedagogisch medewerkers. Afhankelijk van het aantal kinderen kan dit aantal anders zijn. In het totaal bestaat het aantal pw’ers op de meeste groepen uit drie of vier pw’ers die op vaste dagen werkzaam zijn. Ons rooster is zo ingedeeld dat er voldoende gediplomeerde medewerkers zijn per dag op basis van het aantal kinderen.

De vestigingsmanager geeft leiding aan de medewerkers van een vestiging, is verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het tactische en operationele beleid en de interne bedrijfsvoering.

Diploma/VOG

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie in overeenstemming met de C.A.O. kinderopvang.
Tevens zijn zij in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag afgegeven volgens de Wet justitiële documentatie op het moment dat zij met hun werkzaamheden bij ons starten. Dit laatste geldt ook voor eventuele stagiaires en de directie.

Inzet en begeleiding van andere volwassenen, stagiaires en assistenten

Kinderopvang Bambini is een leerwerkbedrijf, wat inhoudt dat er ook stagiaires op de kinderdagverblijven werken. Stagiaires worden boventallig ingezet.
Wij maken gebruik van een schoonmaakbedrijf voor het schoonmaken van de panden (het schoonmaken gebeurt ’s avonds) en het onderhoud en de reparaties worden onder leiding van de heer G. Brown uitgevoerd. De houder is verantwoordelijk voor de financiën, het beleid en is in het bezit ven een VOG.

Inval

We werken met een groep vaste invallers. Tijdens vakantie of ziekte van een medewerker kunnen we hen inzetten.