Prijzen kinderdagverblijf

Bij Bambini is flexibele opvang in de vorm van halve dag opvang ook mogelijk.

Tarieven Kinderdagverblijf Bambini 2020

De betaling vindt maandelijks, voor het begin van de maand plaats. Wij maken gebruik van een automatische incasso. De facturen worden iedere maand per mail toegezonden.

Bij Bambini is flexibele opvang in de vorm van halve dag opvang ook mogelijk. Voor flexibele opvang hanteren wij een prijs van € 8,50 per uur. Voor vragen hierover kunt u informatie opvragen bij het hoofdkantoor.

Uren  Dag(en)  Maand  Uren per maand 
10,75 1 € 417,82 46,58
10,75 2 € 835,73 93,17
10,75 3 € 1253,55 139,75
10,75 4 € 1671,38 186,33
10,75 5 € 2089,29 232,92

 

Prijs per uur is:  € 8,97
Extra dag:  € 96,42
Ruildag:  Kosteloos (indien vooraf aangegeven)

Bambini hanteert een minimale afname van 2 dagen.

Opslag bij niet afgeven van automatische incasso per maand: €10,-

Buitenschoolse opvang uur tarief: € 7,64

Rond de 25ste van de maand zal de automatische incasso plaats vinden. Mocht deze niet zijn gelukt door omstandigheden dan verzoeken wij u zelf, zo snel als mogelijk, alsnog het bedrag over te maken onder vermelding van factuur nummer en factuur datum op rekening nummer NL57ABNA 043 99 53 219.

Aanvraag extra opvang

Het kan voorkomen dat u onverwachts opvang op een andere dag nodig heeft dan contractueel is afgesproken. Deze extra opvang kan aangevraagd worden met een formulier. Afhankelijk van de PKR zullen wij uw verzoek beoordelen.U ontvangt dan een schriftelijke bericht of het kan of niet. Deze dag zal dan de eerstvolgende maand in rekening worden gebracht.

Betaling

De betaling vindt maandelijks, voor het begin van de nieuwe maand plaats. Wij maken gebruik van een automatisch incasso, waar je door het tekenen van het plaatsingscontract mee instemt. De facturen worden iedere maand naar u toe gemaild en aan het einde van het jaar krijgt u een jaaroverzicht voor de belastingdienst.

Tarieven Kinderdagverblijf