Kinderdagverblijf Bambini kids

Tarieven 2020

Uren  Dag(en)  Maand  Uren per maand 
10,75 1 € 417,82 46,58
10,75 2 € 835,73 93,17
10,75 3 € 1253,55 139,75
10,75 4 € 1671,38 186,33
10,75 5 € 2089,29 232,92

 

Prijs per uur is:  € 8,97
Extra dag:  € 96,42
Ruildag:  Kosteloos (indien vooraf aangegeven)

Warme maaltijden overige voeding, luiers en uitstapjes zijn inbegrepen in de maandprijzen.

Opslag bij niet afgeven van automatische incasso per maand: €10,-

Buitenschoolse opvang uur tarief: € 7,64

Rond de 25ste van de maand zal de automatische incasso plaats vinden.

Mocht deze niet zijn gelukt door omstandigheden dan verzoeken wij u zelf, zo snel als mogelijk, alsnog het bedrag over te maken onder vermelding van factuur nummer en factuur datum op rekening nummer NL57ABNA 043 99 53 219. 

 Aanvraag extra opvang

Het kan voorkomen dat u onverwachts opvang op een andere dag nodig heeft dan contractueel is afgesproken. Deze extra opvang kan aangevraagd worden met een formulier. Afhankelijk van de PKR zullen wij uw verzoek beoordelen.U ontvangt dan een schriftelijke bericht of het kan of niet. Deze dag zal dan de eerstvolgende maand in rekening worden gebracht.

Tarieven Kinderdagverblijf