Kinderdagverblijf Bambini kids

Aanvraag extra opvang

Het kan voorkomen dat u onverwachts opvang op een andere dag nodig heeft dan contractueel is afgesproken.  Deze extra opvang kan aangevraagd worden met een formulier. Afhankelijk van de PKR  zullen we uw verzoek beoordelen. U ontvangt dan een schriftelijke bericht of het kan of niet.
Deze dag zal dan de eerstvolgende maand in rekening worden gebracht.
 

Tarieven Kinderdagverblijf Bambini 2018

De betaling vindt maandelijks, voor het begin van de maand plaats. Wij maken gebruik van een automatische incasso. De facturen worden iedere maand per mail toegezonden.

Prijzen kinderdagverblijf per Januari 2018

Uren Dag(en) Maand
10,75 1 € 356,80
10,75 2 € 713,68
10,75 3 € 1070,48
10,75 4 € 1427,28
10,75 5 € 1784,16

Prijs per uur € 7,66

Extra dag € 82,34

Ruildag Kosteloos (indien vooraf aangegeven)

Warme Maaltijden overige voeding, luiers en Uitstapjes zijn inbegrepen

Opslag bij niet afgeven van automatische incasso per maand € 7,50

Buiten schoolse opvang uur tarief € 7,43

Rond de 25ste van de maand zal de automatische incasso plaats vinden. Mocht deze niet zijn gelukt door omstandigheden dan verzoeken wij u zelf, zo snel als mogelijk, alsnog het bedrag over te maken onder vermelding van factuur nummer en factuur datum.

 

Tarieven Kinderdagverblijf