Tarieven Kinderdagverblijf Bambini 2020

De betaling vindt maandelijks, voor het begin van de maand plaats. Wij maken gebruik van een automatische incasso. De facturen worden iedere maand per mail toegezonden.

Bij Bambini is flexibele opvang in de vorm van halve dag opvang ook mogelijk.  Voor flexibele opvang hanteren wij een prijs van € 8,50 per uur . Voor vragen hierover kunt u informatie opvragen bij het hoofdkantoor.

Prijzen kinderdagverblijf per Januari 2020

Uren Dag(en) Maand
10,75 1 € 417,82
10,75 2 € 853,73
10,75 3 € 1253,55
10,75 4 € 1671,38
10,75 5 € 2089,29

Prijs per uur € 8,97

Extra dag € 96,42

Ruildag Kosteloos (indien vooraf aangegeven)

Warme Maaltijden overige voeding, luiers en Uitstapjes zijn inbegrepen

Opslag bij niet afgeven van automatische incasso per maand € 10,-

Buiten schoolse opvang uur tarief € 7,65

Rond de 25ste van de maand zal de automatische incasso plaats vinden. Mocht deze niet zijn gelukt door omstandigheden dan verzoeken wij u zelf, zo snel als mogelijk, alsnog het bedrag over te maken onder vermelding van factuur nummer en factuur datum.